لامینگو، سامانه تنظیم آنلاین قرارداد

لامینگو سامانه تنظیم آنلاین قرارداد این استارتاپ کار خود را از سال 1398 آغاز کرد. ایده محوری لامینگو تنظیم آنلاین قرارداد و اسناد حقوقی است.   لامینگو چه کار می کند؟ لامینگو پلتفرم هوشمند خدمات حقوقی و مشاوره حقوقی تخصصی است. کافی است قرارداد مورد نیازتان را از بین قراردادهای...